Tasemetöö annab võimaluse mõõta õpilaste digioskusi

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

FOTO: Kristiina Baum

Koolides alustatakse esmaspäeval digipädevuste tasemetööde katseprojektiga, milles osaleb rohkem kui 1400 põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilast.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõdes, et digi on leidnud kindla koha meie elus ning tasemetöö abil saame teada, millised on meie õpilaste digioskused tegelikult, ning vajaduse korral leiame lahendusi, kuidas toetada nende arendamist. Haridusministeerium on seadnud eesmärgi, et meie noored suudaksid kodanikuna ka infoühiskonnas edukalt toime tulla ning omaksid tööturul konkurentsivõimelisi IT-oskusi.

Digipädevus on üks üldoskusi, mille omandamist ja arendamist toetatakse nii õppeaineteüleselt üldhariduses kui ka huvitegevuses. Kui varem on IT-oskuste puhul peetud ennekõike silmas arvutioskust, siis 2014. aastast on riiklikus õppekavas digipädevus kui IT-baasoskus laiemalt määratletud.

Sihtasutus Innove viib digipädevuste tasemetöö sel aastal 1400 õpilase seas läbi esimest korda katsena. Tasemetöid ei hinnata, nende eesmärk on saada tagasisidet, mille põhjal on võimalik riigil ja koolidel paremini planeerida õppetööd ja hinnata pädevuste omandamist. Koolid saavad ülevaate ka õpilaste igapäevastest digioskustest. Tulemused selguvad tänavu mais.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on välja töötanud digipädevuste mudeli, millest koolid saavad lähtuda digioskusi õpetades ja arendades. Lisaks on enamik Eesti põhikoole läbi viinud digipädevuste arendamisel enesehindamise ning koostanud plaani edasiseks.

Tagasi üles