Viiratsi katlamaja pole veel valmis

Priit Tiit

FOTO: Adven Eesti

(Loe ka 7. märtsi Sakalast artiklit «Katsetamisfaasis katlamaja tikub ülemäära suitsu ajama».)

DETSEMBRIS ALUSTATI Viiratsi katlamaja ehituse uue olulise etapi, kütuste katsetamisega. Esimene suits katlamaja korstnas ei tähenda veel, et katlamaja on valmis – alustatud on seadmete häälestamist. Lõplik valmimine on planeeritud hiliskevadesse.

Praegune eesmärk on koostöös tootjaga katsetada uute seadmete töötamist erisuguste kütuste – hakkpuidu ja turbaga. Samuti katsetatakse erineva niiskussisaldustega hakkpuidu ja turba põlemisprotsesse.

Iga uue katlamaja seadmete ja põlemisprotsesside katsetamisega kaasneb teataval määral suitsu, kuid Viiratsis on see mõjutanud ümbruskonna kortermajade elanike elu rohkem, kui oskasime planeerida. Palume vabandust kõigilt, kellele katlamaja ehitamine ja katsetused on ebamugavusi valmistanud.

Senised ebamugavused ei tähenda, et nendega tulekski harjuda. Paraku peame paluma kannatlikkust, sest järgmise paari kuu jooksul teeme ehitajaga koostööd, et soojuse tootmine tulevikus Viiratsi elanikele ebameeldival moel endast märku ei annaks. See toob ilmselt kaasa veel olukordi, kus suits igapäevaelu ajutiselt häirib. Omalt poolt lubame valida katsetamiseks ilma- ja tuuleolud, mille puhul võib loota, et mõju naabermajadele on väikseim.

SELLINE SEADMETE katsetamine on katlamaja ehitamise loomulik etapp. Et edaspidiseid muresid vältida, tuleb see tänavu kevadel läbi teha. Praegu on probleeme eelkõige suure niiskussisaldusega kütuse põletamisega ja õige põlemisrežiimi seadistamine nõuab veel aega. Eesmärk on, et järgmisel kütteperioodil ei segaks katlamajas sooja tootmine igapäevaelu rohkem kui praegu maagaasist soojuse tootmine.

Peale katsetamisega kaasneva suitsu on muret tekitanud katlamaja kõrval olev lahtine kütuseladu, mille liikuvad mehhanismid võivad olla ohtlikud uudishimulikele lastele. Praegu on territoorium ümbritsetud ajutise aiaga, kuid oleme asunud planeerima püsiva piirde ehitamist ja peame selles küsimuses praegu kohaliku omavalitsusega aru.

Miks üldse Adven Viiratsisse uue katlamaja ehitamise ette võttis, kui maagaasist oleks saanud veel aastaid muretult soojust toota? Selle küsimuse vastus peitub maagaasi hinna ebastabiilsuses ja kõrges aktsiisis. Maagaas ei ole soojuse tootmiseks enam hakkpuiduga võrreldes konkurentsivõimeline. Et ka riik soosib toetusmeetmete kaudu kohalikust metsast pärit puiduhakmel töötavate katlamajade ehitamist, nägime Advenis võimalust teha mõistlik investeering, mis aitaks Viiratsi soojuse tootmise hinda langetada.

Mõte, et soojatootja hoolib väljasaadetava arve suurusest, võib küll esmalt panna kulme kergitama, aga meie kogemus näitab, et konkurentsivõimeline soojuse hind toob võrku uusi tarbijaid. Seetõttu on soojuse konkurentsivõimelise hinna tagamine Advenile väga oluline. Samal põhjusel planeerime tulevikus Viiratsi kaugküttevõrgu uuendamist.

Maagaasi ebastabiilne hind ja tõusnud aktsiis on sellel küttehooajal Viiratsi elanikele näidanud ebameeldivamat külge. Maagaasi aktsiisi tõus veerandi võrra alates jaanuarist ja gaasi enda hinna kõikumine on viinud olukorrani, kus Viiratsi kaugkütte piirhind on kerkinud koos käibemaksuga 80,12 euroni megavatt-tunnist. Et maagaasi hind on otseses sõltuvuses maailmaturu kütusehindadest, on sellised hinnamuudatused paratamatud ning uue katlamaja ehituse peamine eesmärk on tagada Viiratsis stabiilne ja jätkusuutlik soojuse hind. Tähtis on märkida, et konkurentsiameti kinnitatud piirhind on maksimaalne võimalik, kuid soojuse tegelik müügihind sõltub reaalselt kasutatud kütuse hinnast, mis on enamasti piirhinnast mõnevõrra madalam.

MEIE POOLE ON juba pöördutud küsimusega, et uus katlamaja pidi soojuse hinda langetama, aga tänavu on Viiratsis hind hoopis kasvanud. Silmas tuleb pidada, et hinda saab langetada siis, kui uus katlamaja hakkab täiskoormusel tööle. Praegu toodetakse Viiratsis soojust endiselt maagaasist ning seda ainult toetab uue katlamaja katsetamisega puiduhakmest toodetav soojus.

Ehkki puiduhakme hind tegi sel talvel korraliku hinnahüppe, võime olla üsna kindlad, et järgmisel sügisel ootab Viiratsit ees praegusest soodsam soojuse hind.

Tagasi üles