Juhtkiri. Pagana kahju

Sakala logo

FOTO: «Sakala»

Täna kogunev Põhja-Sakala vallavolikogu arutab muu hulgas eelnõu, mis paneb ette sulgeda Suure-Jaani kooli Tääksi ja Sürgavere õppekoht. Lepime kõigepealt ühes asjas kokku: alati, kui mõni omavalitsus niisuguse otsuse langetab või seda isegi kaalub, tekib suur pahandus. Tillukesi koole ja õppekohti pannakse küll seepärast kinni, et lapsi on vähe, kuid isegi kui koolis käib näiteks tosin last, tähendab see, et mitmekümne inimese elukorraldus saab hoobi. Igal koolijütsil on ju vähemalt üks vanem või eestkostja ning ei tohi unustada ka haridusasutuses töötavaid naisi ja mehi.

Tellijale

Oleks kummaline, kui need inimesed ei teeks häält. Kas teie noogutaksite vaikides kaasa, kui teie kodukohas tehtaks mõni selline otsus, mis tähendab lisaks emotsionaalsete pingete tekkimisele arvestatavat aja- ja rahakulu?

Niisiis, konflikt on säärastesse otsustesse loomuldasa sisse kirjutatud. See tekib hoolimata sellest, kui põhjalikult järele mõeldes või kergel käel vald niisuguse sammu astub. Ei päästa ka see, kui omavalitsus pingutab, et kõik oleks võimalikult aumehelikult tehtud.

Tagasi üles