Valitsus kavatseb hakata Viljandisse rajama riigimaja

Jaak Aab.

FOTO: Liis Treimann

Maakondlike omavalitsusliitude ja arenduskeskuste koostöökohtumisel arutati maavalitsustelt omavalitsustele ühiseks täitmiseks antud ülesannete täitmist. Kohtumisel osalenud riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas riigimajade projekti ja riigitöökohtade pealinnast väljaviimist.

Minister tõdes, et haldusreformi järel on valitsusele oluline strateegiline eesmärk omavalitsustele lisaülesannete ja nende finantseerimise üleandmine, omavalitsuste finantsautonoomia suurendamine ning nende koostöö edendamine.

Ministri sõnul on esimesed olulised sammud selle poole juba tehtud, sest juba praegu täidavad omavalitsused ühistranspordi korraldamise, maakonna arengu kavandamise, rahvatervise ja turvalisuse ning kultuurivaldkonna ülesandeid.

Minister tutvustas kohtumisel ka riigimajade projekti eesmärke ja andis ülevaate selle aasta tegevustest, milles peamine tähelepanu on kahel prooviprojektil: Rapla ja Viljandi riigimajal.

«Valitsuse tegevuste fookuses on tihendada riigi ja omavalitsuse tasandi koostööd ning riigimajade projekt annab selleks hea võimaluse. Viies omavalitsuse ja riigi pakutavad avalikud teenused ühele pinnale, hoiame kokku aega ja raha ning muudame teenuste kättesaadavuse paindlikumaks,» ütles minister.

Lisaks tegi ta ülevaate riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimisest. Minister rõhutas, et see on pidev protsess, ja kutsus üles maakondade esindajaid tegema konkreetseid ettepanekuid asutustele oma piirkonda sobivate riigitöökohtade loomiseks.  

Tagasi üles