Pühakojad said toetust

Suure-Jaani Pühade Peetruse ja Pauluse kiriku kogudusesaali katus restaureeritakse toestuse abil.

FOTO: Sille Sombri

Programmist «Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018» antakse tänavu pühakodade restaureerimiseks 606 100 eurot, pühakodade kunstivara konserveerimiseks 13 177 eurot, projektdokumentatsioonide koostamiseks 13 700 eurot ning piksekaitsmete ja signalisatsioonivahendite paigaldamiseks 11 655 eurot. Ühe suurema tööna alustatakse sel aastal Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katusemaastiku restaureerimist.

Tellijale

«See rahastamisotsus on käimasoleva programmiperioodi viimane. Kokku on viie aasta jooksul riik programmi kaudu panustanud pühakodade kordategemisse 3,5 miljonit eurot,» ütles muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. «Tänavune taotlusvoor, kus ühele toetuseurole oli konkurss kuuekordne, näitab selget vajadust jätkata süsteemset investeerimist ühe meie väärtuslikuma osa kultuuripärandi säilimisse.»

Kokku esitati taotlusi rohkem kui 4 miljoni euro ulatuses, programmi eelarve on viimasel seitsmel aastal püsinud 660 486 euro juures. Lõviosa programmi toetustest läheb ka sel aastal kirikute avariiliste tornikiivrite ja katuste restaureerimiseks, lõpuni viiakse mitu eelmistel aastatel alustatud suuremahulist tööd.

Tagasi üles