Kia Auto ja kutseõppekeskus sõlmivad koostööleppe

KIA Auto aktsiaselts ja Viljandi kutseõppekeskus sõlmivad kolmapäeval koostööleppe.

FOTO: Elmo Riig

Sõiduautode ja varuosade Eestisse toomise ning hulgimüügiga tegelev KIA Auto aktsiaselts ja Viljandi kutseõppekeskus sõlmivad kolmapäeval koostööleppe, et toetada õpilaste praktiliste oskuste arendamist ning tutvustada uusi tehnoloogiaid nii õppijatele kui kutseõpetajatele.

KIA Auto esindajad on tutvunud põhjalikult kooli õppekavade, tehnilise baasi ning autovaldkonna kutseõppe tasemega. Et ettevõttel on 11 edasimüüjat Eestis, kuus Lätis ning kuus Leedus, peab ta ülimalt oluliseks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu teeninduskeskustes. Nagu andis pressiteate vahendusel selgitust kutseõppekeskuse arendusjuht Karmen Selter, on üks sobiva tööjõu leidmise viise koostöö kutseõppeasutusega.

Viljandi kutseõppekuses on tänapäevased õppetingimused ja töökojad. KIA otsustas toetada kooli nelja sõiduautoga värskeimate Kia mudelite seast. Samuti antakse koolile tehnilised stendid, mootorid ja käigukastid sõlmede ja komponentide õpetamiseks ning toorikkered keretööde õppeks. Kogu kooli kasutusse antav tehnika on tänapäevane ning toetab uute tehnoloogiate õpetamist.

Samuti pakutakse kooli tublidele õpilastele võimalust sooritada välispraktikat KIA Euroopa partnerite juures ning õpetajatele võimalust sealsamas stažeerida ning osaleda tehase koolitustel väljaspool Eestit.

Kokku on lepitud, et KIA kaasab erialaspetsialiste õppekavade arendamisse ja külalislektoritena. Vastutasuks võimaldab Viljandi kutseõppekeskus ettevõtel oma töötajate koolitusteks kasutada kooli ruume ja õppebaase.

Viljandi kutseõppekeskuses saab õppida neljas kutseõppeosakonnas 48 õppekaval. Viimaste aastate sisseastumiste statistika põhjal on populaarseimad IT- ja autovaldkonna erialad, kus on konkurss kaks õpilast kohale. Viljandi kutseõppekeskus on Eestis üks juhtivaid koole autokutseõppe kavade edendamises.

Koostöölepe sõlmitakse kutseõppekeskuses 31. jaanuaril kell 13.15. Sellele eelneb Kia Auto tutvustav ettekanne. Koostööleppest loodab suuremat kasu saada kool, sest õppetegevuse katmine tänapäeva tehnoloogiaga on kulukas ning tehnika kiiret arengut silmas pidades on kõigi uute seadmete hankimine oma eelarvest ebaotstarbekas.

Tagasi üles