Viljandimaa nimetati suure radooniriskiga alaks

FOTO: Allikas: Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas

Uue radooniatlase koostamiseks tehtud uuringust selgus, et Viljandimaal on suur radoonirisk. See radioaktiivne element võib vundamendipragude kaudu ruumidesse jõudes suurendada kopsuvähki haigestumise võimalust. 

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Getlyn Denks selgitas, et radooni on rohkem leitud küll Põhja-Eesti klindi vööndis, kuid suure radooniriskiga alasid leidub uue uuringu põhjal ka Viljandimaal. Ta toonitas, et siin levinud punakaspruunis moreenis ületab pinnaseõhu radoonisisaldus tervisele ohtlikku taset ning kindlasti tasuks inimestel võtta tarvitusele meetmeid radoonist põhjustatud terviseriskide maandamiseks.

Tellijale

«Viljandis vajab radooni probleem tähelepanu,» tõdes osaühingu Eesti Geoloogiakeskus osakonna juhataja Mark Karimov. Terviserisk sõltub tema selgitust mööda ehituse kvaliteedist: maja renoveerides ei ole tähelepanu pööratud vundamendi tihendamisele või on ette pandud plastaknad, aga tähelepanuta jäetud keldri muldpõrand. 

Radooniohu vähendamiseks tuleks Denksi nõuande kohaselt kõigepealt tubasid võimalikult tihti tuulutada ning vältida tolmu- ja suitsuosakeste kogunemist, sest nendele kinnituvad radioaktiivsed ühendid, mis koos õhuga satuvad hingamisteedesse. «Samuti aitab palju kaasa ruumides suitsetamise lõpetamine,» lisas ta.

Tagasi üles