Viljandi raamatukogu

FOTO: MERILY SMIDT/SAKALA

Kõigil huvilistel on võimalik taas vastata «Kultuurilaine» viktoriini küsimustele. Need on koostatud 10. detsembrist  10. jaanuarini ajalehtedes Sakala, Postimehe Arter ja Sirp ning ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbris ilmunud lugude põhjal. Õigeks arvatakse need vastused, mis põhinevad kõnealustel perioodikaväljaannetel. 

Tellijale

1. Kes on Kaarli kiriku altarimaali «Tulge minu juurde» autor?

2. Millises kultuuriajakirjas ilmus Mart Kivastiku looming esimest korda?