Ugala teater mängib lavastust "Nagu Soomes, aga veel parem"

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Viimati kasvas Viljandimaa elanike arv 1989. aastal ja sealtpeale on see iga aastaga kahanenud. Nii on maakond napi 30 aastaga jäänud väiksemaks 17 500 elaniku võrra, mida on rohkem kui praegu Viljandis elanikke. Alates teise maailmasõja lõpust kuni 1991. aastani sündis Viljandimaal igal aastal üle 1000 lapse. Sel sajandil püstitatud negatiivsuse rekord on alla 400 lapse aastas. Sakala vaatas üle selle sajandi rahvastiku statistika ja sündinud laste arvu ning lisas neile igast aastast juurde mõne kommentaari või toimetuse enda toona kirjapandud arvamuse. Elanike arv on võetud rahvastikuregistrist iga aasta 1. jaanuari seisuga ning sulgudes on toodud elanike arvu vähenemine. Sündinud laste arv kajastab eelmise aasta jooksul Viljandimaal registreeritud sündide hulka.

* Pealkirjas olevad väited pärinevad loos olevatest kommentaaridest.

  • 2000
  • Viljandimaa 60 959
  • Lapsi 581

«See on esimene tõus pärast kümneaastast sündimuse langust.»
Sirje Tamm, Viljandi maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja