Täpsustuseks Sakalas ilmunud intervjuule

Raiko Mutle

FOTO: Elmo Riig

MÖÖDUNUD LAUPÄEVAL avaldas Sakala minuga tehtud intervjuu «Tulevik soovib olla rohkem kui lihtsalt jalgpalliklubi». Kahetsusväärsel kombel väljendasin end selle lõpuosas terminites ekslikult ning minu väljaöeldust võis jääda mulje, et me ei tea tänase päevani, kui suur on Viljandi linnavalitsuse meie klubile tulevaks aastaks eraldatav tegevustoetus.

Et meie suhtlus linnavalitsusega on olnud konstruktiivne, linnavalitsus on meie seisukohti kuulanud ja meiega kaasa mõelnud, pean hea koostöö nimel ja läbipaistva suhtluse huvides õigeks mainitud intervjuus nenditut täpsustada.

Viljandi Tulevikule 2018. aastaks eraldatava tegevustoetuse määr 30 120 eurot on linnavalitsuses otsustatud ning sellekohase kinnituskirja oleme ka kätte saanud. Oma intervjuus väljaöelduga pidasin silmas tõsiasja, et linna tegevustoetuste summad varieeruvad aastati. Käesoleva aasta algul lisandusid tegevustoetusele ühekordsed eraldised. Selge on, et ilma nendeta ja sponsorite toeta oleksime olnud sunnitud juba tänavu oma tegevust jõuliselt koomale tõmbama, sulgema treeningrühmi ning saatma ukselt tagasi uued trenni tulla soovivad lapsed. Ka lastevanemate omaosalustasu suurendamise vajadust ei saa hinnata enne, kui linna rahastuse lõplik määr on teada.

UUE AASTA JA HOOAJA eelarve prognoosidega tuleb meie klubis alustada märksa varem kui detsembrikuus. Juba mõne nädala pärast peame esitama alaliidule algava hooaja põhjaliku tegevuskava ja prognoosid, sealhulgas finantsplaani ning eelarvedistsipliini puudutavad dokumendid. Vastasel korral ei ole meil võimalik litsentseerida ei esindusvõistkonda ega noortevõistkondi ning nad ei saa meie linna meistrivõistlustel esindada.

Just selle ajaraamide konflikti tõttu on meil keeruline klubi eelarvet planeerida. Me lihtsalt ei tea praegu kehtiva korra juures täie kindlusega, milliste linnaeelarve summadega võime arvestada. Praegune süsteem ei käi üht jalga spordialade eripäradega, spordiklubide loomuliku arenguga, laste arvu kasvuga klubides ega klubide sportliku ja pedagoogilise kvaliteedi parandamise loomuliku ambitsiooniga.

VILJANDI LINN ON meie kõige tähtsam koostööpartner, kelle panuse, aga ka soovide ja huvidega peame alati esmajoones arvestama.

Meil on hea näha, et meie linna laste- ja noortespordi rahastamise aluste ebakohtade korrigeerimine on ametisse asunud linnavalitsusele oluline ülesanne. 

Ettevalmistustöödega on algust tehtud ning usume, et 2019. aastal arvestab rahastussüsteem tunduvalt rohkem kõigi spordialadega, nende eripärade ja laste soovidega.

Just selles küsimuses on asjad selged ja huvide konflikti ei ole: nii meie klubi kui linnavalitsuse prioriteediks on ja jäävad Viljandi lapsed ja noored. Teisiti ei saagi olla.

Tagasi üles