Võhma intriigist

Ago Vingissar

FOTO: Marko Saarm

VÕHMA LINNAS ON toimumas poliitiline intriig. Selle on esile kutsunud Võhma linnavalitsuse pearaamatupidaja seitse aastat kestnud süstemaatilised vargused linnakassast. Juhtum on prokuratuuris ning süüdlane on oma süüd tunnistanud nii linnajuhtidele, prokuratuurile kui ka Sakala ajalehele. Rikutud on usaldusel põhinev suhe linnavalitsuse ja -volikogu ning pearaamatupidaja vahel. Usalduse kuritarvitamine on tulnud suure šokina kõigile asjaosalistele.

Konflikti alus on eelarvest varastatud raha varjamine ja ilmselt ka selle tõttu manipuleeritud eelarveandmed, mida esitati linnavalitsusele ja volikogule. Pikaaegse volikogu liikmena tunnetan ja mõistan probleemi tõsidust täiel määral. Just Võhma linnavalitsus oli see, kes esitas uurimise alustamiseks politseile avalduse. Et menetlus oli sellel hetkel värske, otsustati, et uurimise huvides teemat avalikkuse ette ei tooda.

PRAEGUSEKS ON intriigist välja kasvanud kuu aega kestev meediaskandaal, mille eesmärk tundub olevat Võhma linna taustaga volikogu liikmete jalgealuse õõnestamine ning volikogus võimutasakaalu muutmine. Volikogu liikmena tunnistan oma kogenematust meediaga suhtlemisel ning oskamatust anda adekvaatseid kommentaare. Käesolevaga esitan pöördumise – nii kohustusest teavitada elanikke poliitilise esindajana kui ka selgitamaks inimesena oma käitumist skandaali jooksul.

Võhma linnapea Anneli Siimussaar andis Sakalale pika intervjuu, kus selgitas põhjalikult eelarve ja raamatupidamisega seotud probleeme. Sellest pole piisanud. Samas mul ei ole sellele rohkem fakte lisada. Kinnitan vaid üle, et eelarve puudujääk on tekkinud halvasti planeeritud investeeringute rahastamisest. Kõik investeeringud on tehtud, lähtudes arengukavadest ja eesmärgist parandada linna elanike elukeskkonda.

Volikogu liikmed ei ole andnud kommentaare, sest teema on emotsionaalselt valus ning on karta, et kommentaare võidakse andja vastu kasutada. Oleme pidanud vajalikuks suhtuda teemasse väga konservatiivselt, kuniks kõik detailid pole meile üheselt arusaadavad. Me ei ole raamatupidajad ega finantsistid. Linnajuhtidena on meie ülesanne olnud paika panna üldised linna elukeskkonna arengusuunad. Spetsialistide tugi peab tagama tegevuste finantsilise ja õigusliku korrektsuse.

MEEDIA JA OPONENTIDE nõudmistest hoolimata ei ole volikogu liikmed tagasi astunud ning seda peamiselt kahel põhjusel. Esiteks, volikogu liikmete tagasiastumise nõudmine on absurd sellepärast, et neil inimestel on rahva mandaat ja täitevvõimu viperuste tõttu ei saa eeldada kollektiivset vastutust. Teiseks, Võhma endised linnajuhid ei jätka niikuinii täitevametites ehk neil pole juhtumiga seotud positsiooni, millelt tagasi astuda.

Tagasiastumine tähendaks sümboolselt vastutuse võtmist, kuid see ei aita mitte kuidagi kaasa olukorra lahenemisele. Nii väheneks Võhma linna taustaga esindajate hulk volikogus ja see ei ole kogukondade tasakaalustatuse ega meie valijate huvides. Samuti ei tooks see raha eelarvesse juurde. See-eest oleme välja pakkunud konkreetsed lahendused, kuidas saada eelarve tasakaalu.

Tagasi üles