Võhmalaste kraanist voolab puhas vesi

Võhma linnapea Avo Põder uudistab moodsat pumbajaama.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Sel suvel käis Võhmas veehaarde uuendamine ning nüüd jõuab võhmalasteni hea joogivesi.


Koolimaja lähistele ehitati uus puurkaev ning sinna kerkis ka pumbajaam, kuhu on paigaldatud 159-kuupmeetrine veemahuti. See tagab eluks vajaliku tagavara kõrval kustutusvee tuletõrjele.Moodne pumbamaja


Tööde käigus ilmnes, et pumbamajas kipub linnale võimsust nappima, ja nagu ütles linnapea Avo Põder, ostis linn ampreid juurde, kulutades selleks eelarvest 80 000 krooni.Linnapea rääkis, et varem said võhmalased vee 2003. aastal kooli lähedale kaevatud puurkaevust ja 1960. aastal Tartu tänavale ehitatud kaevust. Paraku oli mõlema vees liiga palju fluori ning vanemast kaevust oli leitud ka bakterreostust.«Fluorisisaldus ulatus lubatud 1,5 asemel 1,5—1,8 milligrammini liitri kohta. Seetõttu oli raskusi ka Võhmas asuval toiduainetööstusel Largo,» meenutas linnapea. Ettevõte oli tema sõnutsi kaalunud, kas soetada vee puhastamiseks pöördosmoosiseade või kolida mujale.Mahlatootja Largo juhataja Asso Lankots ütles, et veehaarde uuendamine tuli ülipositiivse uudisena, sest vesi on tööstuse suurim tooraine. «Selle kvaliteet on nüüd tunduvalt parem,» kinnitas Lankots. «Raua- ja fluorisisaldus oli vahepeal väga suur, nüüd on näidud aga igati normis.»Segamisel saadakse normikohane vesi


Keskkonnainvesteeringute keskusele veehaarde uuendamiseks tehtud projekt sai heakskiidu ja uus kaev ehitati 2003. aastal puuritu kõrvale.


«Erinevalt varem rajatust, mis oli üle kahesaja meetri sügav, tehti see saja meetri sügavune, sest uuringud on näidanud, et kõrgemates kihtides on fluorisisaldus tunduvalt väiksem,» selgitas linnapea.Nüüd segatakse kahe lähestikku asetseva kaevu vett, et linlasteni jõudva vee fluorisisaldus vastaks normile.Valmis viimasel hetkel


Avo Põder kõneles, et vahetult enne uue pumbajaama töölehakkamist tekkisid häired Tartu tänava veehaarde pumbaga ning rauaeraldusseade lõpetas töö. «Nädalapäevad olid Võhma elanikud püsti hädas ja pidid läbi ajama rauarikka veega. Õnneks saime selle rikke suhteliselt kiiresti kõrvaldada,» rääkis linnapea.Võhma elanik Olev Helü tõdes, et vesi on puhtam kui varem. «Enne viskas aeg-ajalt ebameeldivat lõhna sisse, nüüd seda enam pole.»Samas oli ta pahane, et laupäeva keskpäeval, kui linnas oli tulekahju, vett peaaegu ei tulnud. «Mina elan esimesel korrusel, aga viiendale korrusele ei jõudnud vett arvatavasti üldse,» lausus ta ning lisas, et varem nii nõrka

Tagasi üles