Juhtkiri: Kõik jutuks

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viimastel aastatel «Sakalas» ilmunud uudistele mõeldes võib tahes-tahtmata tekkida mulje, et Viljandi vääriks huligaanide pealinnaks tituleerimist, sest avalikes kohtades toime pandud lõhkumisi ja muid agressiivseid korrarikkumisi on jagunud peaaegu igasse päeva.


Samas leiab «Sakala», et Viljandit pole siiski põhjust teiste Eesti linnade seas musta lambana kujutada. Küsimus on pigem selles, mil määral ühes või teises kohas seesugustele juhtumitele tähelepanu pööratakse.Viljandis aset leidnud inetute juhtumite jõudmine nii maakondlikku kui üle-eestilisse ajakirjandusse tuleneb eeskätt kohalike elanike ja politsei tähelepanelikkusest. Suur osa siinsetest inimestest lihtsalt ei suuda tuimalt edasi astuda, kui märkavad pargis puruks visatud valgustit, lõhutud pinki, segipööratud lillepeenart või rikutud monumenti. See aga tähendab, et teated huligaanide vägitegudest jõuavad kiiresti politseinike ning ajakirjanikeni.Pealiskaudselt suhtudes võib vabalt väita, et Viljandi maine löögi alla sattumises on süüdi hoopis «Sakala», kes halvad uudised laiemale avalikkusele kättesaadavaks teeb. Ärgem unustagem, et ajalehe ülesanne on toimuvat vahendada.«Sakala» kavatseb ka edaspidi maakonna suurima ja operatiivseima infokanalina oma lugejaid teavitada ühtviisi nii suurtest protsessidest kui ka linnapildis silma jäävatest väikestest asjadest. Seejuures oleme tänulikud kõigile, kes oma tähelepanekuid meiega jagavad.See, kas betoonist dekoratiivne maasikas Valuoja viadukti äärsel haljasalal püsib oma kohal või mitte, pole meile tühine küsimus, sest see on osa meie maakonnakeskuse avalikust ilmest, mis kokkuvõttes annab hinnangu kõigile siinsetele elanikele.Meil on lihtne põhimõte: selleks, et inimesed oleks tähelepanelikud ja kriitilised ning avalik kord püsiks, tuleb neid kõigega kursis hoida. Me ei hakka linna maine säästmise nimel midagi salgama. Ajalehe ülesanne pole olla linna mainekujundaja, vaid tegelikkuse vahendaja.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles