Müstilise neliku alasti ebatõed

(Artikkel on ajendatud 16. mai Sakalas ilmunud arvamusloost «Ando ja ujulad», mille autorid on Viljandi linnavolikogu opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed Juhan-Mart Salumäe, Malle Vahtra, Randel Länts ja Jaak Allik.)

Viimasel ajal saab Viljandis palju nalja.
Oleneb muidugi kohast, igal pool küll ei saa.

(Juhan Viidingu ainetel)

VALIMISED LÄHENEVAD vääramatult. Selles pole vähimatki kahtlust. Ja osa sotsiaaldemokraate on purpurlippude lehvides asunud raevukale pealetungile. «Nüüd üles, keda needus rõhub...»

Ilmselt on minu viivitamine teiseks ametiajaks kandideerimise üle otsustamisega ajanud opositsioonilised antirahvuslased nõnda ärevile, et nad otsustasid neljakesi ühe kallale tormata. Küllap loodeti mind nii ära hirmutada või solvata, et ma kandideerimisest igal juhul loobuksin. Küllap usutakse, et selline asjade käik teeks sotside kampaaniaponnistused sügisel tunduvalt hõlpsamaks. Eks aeg näita.

Kuid austatud oponendid on oma ulmejutus soolapuhumise kõrval miskit ka õigesti märkinud: julgust mul veel jätkub. Seetõttu võtan esitatud väljakutse rahulikult vastu.

ALUSTUSEKS AVALDAN sügavat imestust autorite neliku kritiseerimisviisi üle.

Mida arvata inimestest, kes peavad linnapea tegevust kritiseerides sobilikuks kasutada vahendina isiklikku ründamist, viidates tema loomevaldkondlikule taustale? Artikli neli autorit peavad õigeks võrrelda linnapea ametiülesande täitmist tema muusikalise tegevusega ning teatavad, et targem oleks ikka oma liistude juurde jääda.

Braavo, kõrgeausused! Mäletan sellist hoiakut aastate tagant kunagise Rahvaliidu esimehe Villu Reiljani puhul. Ilmneb, et kahjuks elab härra Reiljani pärand osa Viljandi sotsiaaldemokraatide seas viljakalt edasi.

NELIKU KIRJATÜKKI läbib mõte, otsekui tegutseks Viljandi linnapea veekeskuse rajamise nimel kangelaslikult üksi, ilma partnereid kaasamata. Küll investoreid otsides, küll plaane välja pakkudes, küll detailplaneeringuid algatades, küll veekeskuse asukohta muutes.

Linna juhitakse meeskonnaga ning kõik veekeskuse rajamist puudutavad otsused on langetatud ja langetatakse ka tulevikus kollektiivselt. Loomulikult on linnapeal meeskonna liidrina vastutav roll, kuid kogu võitude au ja tagasilöökide raskust üksipäini linnapea kaela riputada on lihtsalt kohatu.

Veelgi enam: juhin tähelepanu, et Viljandi veekeskuse rajamise oleme ette võtnud ühiselt koos oma hea naabri Viljandi vallaga. Mõttekäik, et linnapea on peale Viljandi linnavalitsuse ja volikogu enamuse suutnud ära hüpnotiseerida ka vallavalitsuse ja -volikogu, on päris ulmeline. Sellesse uskumine ja selle ajalehes avaldamine viitavad kas autorite puudulikule taustatööle või küünilisusele.

LUGEJALE MEELDETULETUSEKS ja selgituseks: kui veekeskusest rääkida, siis praegu tegeleb Viljandi linn kahe teineteisest sõltumatu lahenduse ettevalmistamisega.

Esiteks soovime rajada ühes Viljandi vallaga oma (!) inimestele veekeskuse koos ujulaga kesklinna. Selleks on vald ja linn nõustunud tegema oma eelarvest kulutusi. Sellekohased otsused on mõlema omavalitsuse volikogud juba langetanud.

Teiseks soovime detailplaneeringu kehtestamise abil luua tingimused järve äärde spaahotelli rajamiseks. Spaahotelli rajamise õiguse saab hoonestusõiguse konkursi korras eraettevõte, kes teeb parima pakkumise. Konkursi saab korraldada siis, kui detailplaneering on kehtestatud. Eesmärk on, et spaahotell rajataks erakapitali kasutades ning linn saaks planeeringule tehtud kulutused hoonestusõiguse tasuga kaetud ja teeniks ka tulu.

ON TÕSI, ET veekeskuse rajamise käigus on ette tulnud tagasilööke. Kes oleks võinud näiteks arvata, et Viljandi Tarbijate Ühistu (VTÜ) nõukogu, kes oli 2008. aastal nõus kooperatiivi maad mitterahalise sissemaksena veekeskuse aktsiakapitali panustama, sellest 2016. aastal taganeb?

Põhjusi ma kahjuks ei tea, kuid vahest on selles mõningane roll VTÜ sotsiaaldemokraadist nõukogu liikmel maavanem Erich Palmil, kes teiste nõukogu liikmete kinnitusel maatükk-aktsiate-vastu-lahenduskäigule ägedalt vastu sõdis. Kui arvestada seda, et maavanem on Viljandi linna sotsiaaldemokraatide saadikurühma nõupidamisel nii-öelda püsikunde (olen seda ka oma silmaga näinud), ning ka sotsiaaldemokraatide vastuseisu iga veekeskuse rajamist puudutava eelnõu suhtes, mida linnavolikogu on viimasel kahel ja poolel aastal menetlenud, hakkab muster kokku jooksma. *

Pilt kõneleb selgelt: sotsiaaldemokraadid töötavad iga hinna eest veekeskuse rajamise vastu. Ja nad teevad seda, sest usuvad, et veekeskuse rajamise nurjudes saaksid nad eelseisvatel valimistel valijatelt suurema toetuse. Missugune huvitav loogika.

Mis puudutab Jaak Alliku etteheidet Vabaduse platsi äärse endise parteimaja lammutamise plaani suhtes, siis empaatilise inimesena võin nostalgiast kantud tunderiivet inimlikult mõistagi. Samas meenutan, et Viljandi linnavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuulusid teiste seas kõik linnavolikogu saadikurühmade esindajad, otsustas 2015. aasta 29. septembril üksmeelselt, et Vabadussõja monument tuleb taastada selle ajaloolises asukohas. See tähendab Vabaduse plats 6 hoone omandamist ja lammutamist.

Irooniline on, et selle komisjoni töös osales sotside esindajana üks maagilisest kirjanelikust, Juhan-Mart Salumäe. Randel Länts kuulus samuti komisjoni, kuid istungile ei ilmunud.

KUIDAS KÜLL TAHAKS rohkem näha koostööd linna arengu nimel ja vähem politikaanlust. Kahjuks jääb see ilmselt tühjaks lootuseks.

Kordan siinkohal üle: me ei tohi ettevalmistustöid jätta või katkestada, kuni veekeskus on valmis, sõltumata sellest, kas lähenevad valimised või mõni muu oluline sündmus. Ja seda me ei kavatse ka teha. Nii saab sügisel ametisse astuv valitsus alustatu lõpuni viia.

Lõpetuseks toon välja veel ühe tähelepaneku mulle suunatud muinasjutu kohta. Esimest korda laideti ja naeruvääristati linnapead selle eest, et ta tegutseb sihikindlalt suure eesmärgi nimel. Võtan seda rohmaka komplimendina. Aitäh.

* Sakala palus maavanem Erich Palmilt teda puudutavate väidete kohta kommentaari. Palm vastas, et Ando Kivibergi konstruktsioon sisaldab palju müüte.

«Ma ei tea mitte ühtegi sotsiaaldemokraati, kes töötaks selle vastu, et Viljandisse tuleks veekeskus,» ütles ta. «Pigem on küsimus asjaajamises. See on olnud ligadi-logadi.»

Ühtlasi märkis Palm, et tema ei tea, et VTÜ nõukogu oleks 2008. aastal langetanud maa andmise otsuse. Erich Palm on VTÜ nõukogu liige alates 2013. aastast.

Tagasi üles