iDeal kampaania

Volikogu esimees: ameti juhi leiame konkursiga

Volikogu esimees Tarmo Loodus eitab võimalust, et endise abilinnapea Helle Aunapi asumine sotsiaalameti juhi kohale on juba enne konkurssi ära otsustatud.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Viljandi juhtimises tehtud vangerduste järel on senisest abilinnapeast Helle Aunapist saanud linna sotsiaalameti juht. Volikogu esimees ja Aunapi parteikaaslane Tarmo Loodus kinnitas aga, et selle koha täitmiseks tuleb konkurss.

Kolmapäevases «Sakalas» kinnitas Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu fraktsiooni juht Jaak Pihlak, et seni abilinnapea ametit pidanud Helle Aunapile leitakse sobiv amet. Aunap ütles, et hakkab juhtima Viljandi sotsiaalametit, mille tööd ta abilinnapeana kureeris.

Volikogu esimees Tarmo Loodus, kas sotsiaalameti juhi kohale konkurssi ei korraldata?

Korraldatakse küll. Helle Aunap juhib praegu sotsiaalametit kohusetäitjana.

Millal konkurss tuleb?

Tõenäoliselt paari kuu jooksul, enne suvepuhkusi.

Kas on kindlad nõuded, millele sotsiaalameti juhataja vastama peab? Kas on nõutavad ka kõrgharidus ja töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas? Helle Aunap on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogina ning pidanud enne abilinnapea kohale asumist õpetaja ja koolijuhi ametit.

Ametinõuded on kindlasti paigas. See, kas sotsiaalameti juhil peab olema kõrgharidus sotsiaaltöö alal, on hea küsimus. Tegelikult polnud ka ameti endisel juhil Helmen Kütil kohe seda haridust, ta omandas selle töö käigus.

Me otsime ameti juhti ning tähtsad on juhioskused ning oskused korraldada igapäevatööd ja tegelda planeerimisega.

Peame endalt küsima, millist sotsiaalameti juhti me tahame. Kas ta peaks tegelema inimestega ja lahendama pigem üksikprobleeme või siis protsesse juhtima ning planeerima ja kontrollima linna sotsiaaltööd laiemalt.

Kõrvalt vaadates olen aru saanud, et protsesside juhtimisega peaks tegelema abilinnapea ning ameti juhi ülesanne on seatud eesmärkide elluviimine?

Täiesti õige. Abilinnapea ülesanne on tegelda volikogu püstitatud ülesannetega ja oma alluvad tööle panna. Ameti juhataja on järjepidevuse kandja, kes jääb sellele kohale ka poliitilise võimu muutudes. Ta ei ole poliitiline ametnik, vaid peab täitma neid ülesandeid, mida poliitiline linnavõim seab.

Kolmapäevases «Sakalas» ütles IRL-i fraktsiooni juht Jaak Pihlak, et partei leiab Helle Aunapile sobiva ameti. Kas sellest võib välja lugeda, et konkursist olenemata on sotsiaalameti juhi koha täitja juba ära otsustatud?

Ei-ei, kindlasti mitte. Viis aastat tagasi palusime mina ja Heiki Raudla (IRL-i kuuluv volikogu liige — toimetus) toona Krimmis töötanud Hellel Viljandisse naastes abilinnapeaks hakata.

Kui nüüd näeme, et abilinnapea kohal on haridusreformi tõttu vaja vahetust, ei saa me teda lihtsalt kõrvale heita. Me teeme kõik endast oleneva, et ta leiaks sobiva töökoha, aga see ei tähenda, et sotsiaalameti juhi konkursil oleks tingimustesse kirjutatud, et uue juhi perekonnanimi algab A-tähega.

Viljandi linnavalitsuse ametnike seas on viimasel ajal olnud üks poliitiliselt aktiivne ametnik — riigikokku pääsenud Helmen Kütt. Nii eelmine kui üle-eelmine linnapea on korduvalt avaldanud kahetsust selle üle, et ameti juht on ennast tihedalt poliitikaga sidunud. Kui sellele kohale peaks saama Helle Aunap, oleks ju samuti tegemist poliitikust ametnikuga.

Me ei kavatse oma sõnu süüa ja tunnistan, et poliitilised ametnikud ei ole hea lahendus. Kindlasti on linna juhtimisele parem, kui ametnikud on apoliitilised. See oleks jube, kui spetsialistide kohad täidaksid nii-öelda õige erakondliku kuuluvusega ametnikud. Kas ja kuidas Helle

Aunap kavatseb poliitikas jätkata, on tema otsustada.

PERSOON

Helle Aunap on töötanud õpetaja, haridusjuhi ning abilinnapeana.
• Enne abilinnapea kohale asumist töötas ta Ukrainas Krimmis eesti kooli õpetajana.
• Ta lõpetas 1978. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogina.
• Isamaa ja Res Publica Liidu ridadesse kuulub 2006. aastast.
Allikas: «Sakala»

Tagasi üles