Vanalinna süütamistes kahtlustatav mees astub kohtu ette

Põleng Munga tänaval.

FOTO: Rannar Raba

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 22-aastast Urmot mullu Viljandi vanalinnas olnud tulekahjude põhjustamises.

Meest süüdistatakse puukuuride, garaažide ja teiste ehitiste rikkumises ja hävitamises. Süütamised toimusid mullu juulist oktoobrini.

Kahtlustatav peeti kinni 4. oktoobril ehk kaks päeva pärast seda, kui pandi põlema küttepuud Viljandis Munga tänava elamu vahekoridoris. Samas majas elas ka kahtlusalune.

Tsiviilhagid on esitanud nii eraisikud kui kindlustusfirmad, kokku summas üle 75 000 euro. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Viljandi kriminaalteenistus ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Urmot süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad asja rikkumist ja hävitamist ning süütamist ning mille eest seadus näeb süüdimõistmise korral ette rahalise karistuse või vangistuse kuni viis aastat.

Tagasi üles