Läheneb maamaksu tasumise tähtaeg

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Maksu- ja tolliamet saatis veebruaris välja 237 000 paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksu teate. Nende järgi tuleb tänavu tasuda 50,8 miljonit eurot maamaksu.


Maksuhaldur palub tähele panna, et maamaksuseaduse järgi peab inimene, kes ei ole 2011. aasta kohta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, teatama sellest MTA piirkondlikku teeninduskohta 30 päeva jooksul. Mugavaim võimalus maksuteate kättesaamiseks ja kontaktandmete täpsustamiseks on teha seda e-maksuametis/e-tollis.

Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil. Kui aastane maamaksu summa on suurem kui 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks sellest vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa tuleb tasuda 1. oktoobriks. Kui maamaksu summa on väiksem kui 5 eurot, siis maamaksu ei määratud ning maksuteadet ei saadetud. Laekunud maamaksu kannab maksuhaldur täies ulatuses omavalitsuste eelarvesse.

Paljud korteriühistud, mis veel eelmisel aastal said maksu-ja tolliametilt maamaksu teate, sellest aastast seda enam ei saanud. Enamik omavalitsusi on täitnud maamaksuseadusest tuleneva nõude, et maksuhaldurile tuleb maamaksu määramiseks esitada andmed iga maaomaniku (sealhulgas korteriomaniku) kohta, mitte aga maksu vahendaja (näiteks korteriühistu) kohta.

Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul ei teki maamaksu võlga, kui vahendaja jätab talle tasutud maamaksu mingil põhjusel maksu- ja tolliametile edasi kandmata.

Täpsemat informatsiooni oma maksukohustuste kohta saab e-maksuameti/e-tolli rubriigist «Nõuded ja kohustused». Küsimuste korral palume pöörduda MTA piirkondlikesse teeninduskohtadesse või helistada ameti maamaksu infotelefonil 8800 816.
 

Tagasi üles