Neli kalapääsu saavad mitu miljonit eurot

Keskkonnainvesteeringute keskus otsustas rahastada nelja vooluveekogude seisundit parandavat projekti kokku 2,55 miljoni euroga.

Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist tuleva raha abil rajatakse kalapääsud Põltsamaa linna, Kunda tsemenditehase, Vastse-Roosa paisu ja Linnamäe elektrijaama juurde. Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja mais.

«Meile laekus 12 taotlust, mille toetussoov ületas tublisti vooru eelarvet, ent hindamiste tulemusena jäi järele neli,» ütles projekti koordinaator Ööle Jaanson.

Tema sõnul peituvad ülejäänud projektide toetuseta jäämise põhjused peamiselt keskkonnamõjude hindamise või riigiabiga seotud muredes ning plaanitavate tegevuste sobimatuses meetme eesmärgiga, milleks oli ennekõike kalapääsude rajamine.

1,49 miljonit eurot eraldatakse Põltsamaa linnale sealse paisu renoveerimiseks ja kalapääsu rajamiseks. Osaühing IMG Energy saab Kunda tsemenditehase paisu kalapääsude tarvis 232 195 eurot ja aktsiaselts Eesti Energia Linnamäe hüdroelektrijaama kalapääsude tegemiseks 640 678 eurot. 200 000 eurot läheb mittetulundusühingu Vastse-Roosa Külaselts projektile, millega rajatakse Vastse-Roosa vana vesiveski paisu juurde 140 meetri pikkune kalapääs.

Keskkonnainvesteeringute keskus suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa regionaalarengu fondi, Euroopa sotsiaalfondi ja ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning viib ellu rohelist investeerimisskeemi. Ühtlasi on sealt võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu küsida.

Tagasi üles