iDeal kampaania

Maavalitsus toetab noorte häid ideid

Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist ja alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi ütles, et tänavusel võistlusel eelistatakse noorte endi vajadustest välja kasvanud ja teisi noori kaasavaid projekte.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viljandi maavalitsus jagab maakonna avatud noortekeskustele raha noorte omaalgatuse toetamiseks.

Maavalitsus kuulutab avatud noortekeskustes elluviidavate projektide toetuseks Viljandi maakonnas välja konkursi. Selle eesmärk on edendada noorsootööd ja noorte omaalgatust omavalitsuse tasandil.

Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist ja alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi ütles, et tänavusel võistlusel eelistatakse noorte endi vajadustest välja kasvanud ja teisi noori kaasavaid projekte. Need peaksid toetama noorte omaalgatust ning kaasamist kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse.

«Eesmärk on ärgitada noori välja pakkuma ja projektitaotluseks vormistama ideid, mis aitavad neil väärtustada oma kodukoha arengut ja ettevõtmisi ning nendesse panustada,» selgitas Riina Tootsi. «Oodatud on ka need plaanid, mis võimaldavad noortel osaleda aktiivselt kohalikus noorsootöös ja kujundada seda endale meelepärasel viisil.»

Toetust saavad küsida avatud noortekeskused, mis kasutavad avatud noorsootöö meetodit, on tegutsenud vähemalt kolm kuud, on lahti vähemalt 20 tundi nädalas ning kus on vastutav noorsootöötaja ja ruumid.

Raha ei anta püsi- või projektlaagrite arendamiseks ega rahvusvahelise koostöö edendamiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 31. märtsiks esitada projekt koos lisadega paberkandjal Viljandi maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnale aadressil Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi märgusõnaga «Avatud noortekeskuste projektikonkurss» ning saata selle taotlusvorm elektrooniliselt e-postiaadressil riina@viljandimaa.ee.

Toetuse ülempiir on 1278 eurot ja projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt käesoleva aasta 31. detsembriks.

Konkursile esitatud projektid vaatab läbi avatud noortekeskuste projektikomisjon ja teeb 14 tööpäeva jooksul otsuse, mis avalikustatakse Viljandi maavalitsuse koduleheküljel.

Lähemat teavet saab Viljandi maavalitsuse veebilehe alajaotusest «Teated».

Tagasi üles