Tarvastu vallamaja

FOTO: Peeter Kümmel

Tarvastu vald ootab eeloleva teisipäevani omavalitsuse aukodaniku aunimetuse, Tarvastu Tegija auhinna ja Martin Kleini nimelise aastapreemia kandidaate.

Aukodaniku aunimetus antakse isikule austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Tarvastu Tegija auhinna väljaandmisega väärtustatakse üksikisikuid või organisatsioone, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu või kohaliku omaalgatuse valdkonnas eelmisel aastal mõjutanud märkimisväärselt valla arengut.

Martin Kleini nimeline stipendium on tunnustuseks valla elanikeregistris olevatele sportlastele kõrgetasemeliste saavutuste eest. Stipendium antakse parimale nais- ja meessportlasele eraldi ning lisaks spordielu edendajale.

Kandidaate võivad esitada kõik valla juriidilised ja füüsilised isikud. Vabas vormis ettepanekud on oodatud vallavalitsusse aadressil tarvastu@tarvastu.ee ning need peavad sisaldama kandidaadi eluloolisi andmeid ja põhjendust.

Aunimetused antakse kätte vabariigi aastapäeval.