Kõpus süüdatud protest kandis vähe vilja. Reform läheb edasi

Olgugi et Kõpu vald vaidlustas haldusreformi seaduse riigikohtus, on ta vabatahtlikult Suure-Jaani vallaga liitumisläbirääkimised lõpusirgele viinud.

FOTO: Marko Saarm

Kõpu valla algatusel haldusreformi seaduse vastavust põhiseadusele arutanud riigikohus leidis eile avalikustatud otsuses, et seadus on suuremas osas põhiseaduspärane.

Samas tunnistas kõrgeim kohtuaste kehtetuks sätte, mille kohaselt ei maksta valitsuse algatatud sundliitmise puhul omavalitsustele ühinemiskulude katteks rohkem kui 100 000 eurot.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ütles otsuse resolutsioonis, et tuleb rahuldada Kõpu, Juuru ja Tõstamaa vallavolikogu taotlus osaliselt ning tunnistada haldusreformi seaduse paragrahv 24 lõike 1 teise lause osa «kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses» põhiseadusvastaseks ja kehtetuks.

Tagasi üles