Maaostja: pettunud põllumehed pelgavad konkurentsi

Tõnis Lellep

FOTO: Erakogu

Meie hinnangul ei ole maksuameti ja notari protseduuride ega ka seaduste täiendamine ja muutmine vajalik, sest aruandlusele on suured nõudmised, samuti on pidev notarite kontroll. Lisaks kontrollivad ettevõtte tegevuse tõelevastavust justiitsministeeriumile alluva kinnistusosakonna kohtunikuabid. Jokk-skeemid eeldavad hoolimatu ametniku tööd või vähese kontrolliga protseduuri ärakasutamist. Pole mõeldav, et riiklikes ametiasutustes ja kõigis notaribüroodes pidevalt skeemitamisele kaasa aidataks. 

Tellijale

Nõustun, et praegune seadus on mitmes mõttes impotentne ning leidub ka sellest kõrvalehiilijaid. Meie hinnangul pole aga võimalik seadust muuta niimoodi, et kellelegi liiga ei tehtaks. Toome näiteks väiketootja, kellel on kaks lehma ja kes toodab paarkümmend silopalli aastas. Oletame, et ta tahab omandada lähikonnas müüki tulnud 11-hektarist heinamaad. Kui tehinguks vajaliku tootmistegevuse tõendi väljastamine sõltuks tema tootmise rahalisest mahust, jääks ta konkurentsist välja. Sellega võetakse väiketootjalt võimalus enampakkumisel osaleda ja oma tegevust laiendada.

Kui seaduse muutmisest rääkida, ongi küsimus, kes otsustab, millises mahus tootmine on piisav. Kui riik loob seadusemuudatuse või uue seadusega olukorra, mis monopoliseerib suurtootjate tegevust, lõpetaks ebaõigluse üle kurtmise üks huvirühm ning seda jätkaks sealtsamast teine. 

Tagasi üles