Ugala teatri näitleja ja Viljandi elanik Marika Palm esines neljapäeval linnavolikogu istungi alguses lühikese sõnavõtuga, milles palus rahvaesindajatel vastu võtta otsus, mis keelaks atraktsioonides metsloomi kasutavatel tsirkustel edaspidi Viljandis etendusi anda.

«Me ei pea tolereerima inimesi ja ettevõtteid, kes rikastuvad loomade heaolu arvelt. Me ei pea lubama ebaeetilist meelelahutust,» ütles Palm muu hulgas.

Et töökord seda ei võimalda, ei võtnud volikogu esialgu ettepaneku suhtes mingit seisukohta. Küll aga küsis Reformierakonna fraktsiooni liige Tauno Tuula, kas sõnavõtja arvates võiks tsirkustes kasutada koduloomi. «Võiksime esialgu piirduda metsloomade keeluga, ehkki minu isiklik arvamus on, et mis tahes meelelahutus loomade arvelt on väär,» vastas Palm.

Lisaks võttis samal teemal sõna opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Malle Vahtra. Ta tunnustas Palmi hiljutise loomatsirkusi tauniva artikli eest Sakala arvamusküljel. Ühtlasi pöördus ta linnapea Ando Kivibergi poole, meenutades, kui löödud oli too olnud paar aastat tagasi, mil elust lahkus tema pere koer. «Ando, ma nägin siis, kui suur süda sul on loomade suhtes. Kuidas sa küll seekord said mitte hoolida?» küsis ta retooriliselt, viidates linnavalitsuse hiljutisele otsusele lubada turuplatsile etendusi andma Zoo Impeeriumi nimeline tsirkus.