Linn klaasist koridorile kätt ette ei pane

Üle Uue tänava ulatuv klaasgalerii võiks arendaja plaani järgi ühendada Centrumi praegust ja tulevast hoonet.

FOTO: eskiis

Viljandi linnavalitsus vaagis läbi kodanike vastuargumendid, kuid otsustas, et üle Uue tänava kaht hoonet ühendav klaasist galerii võib tulla.

Siiski ei tähenda see, et täpselt nii lähebki. Järgmisena korraldab linnavalitsus teema avaliku arutelu, mis peetakse 1. detsembril Johan Laidoneri plats 5 koosolekuruumis. Samuti ootab ees arhitektuurikonkurss, misjärel selgub uue hoone täpne olemus.

Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor ütles, et linnavalitsus arutas galerii küsimust korduvalt ning tehtud otsus ei olnud päris üksmeelne.

«Lõpuks jäi linnavalitsus seisukohale, et pole objektiivset põhjust, miks ei võiks arhitektuurivõistluse käigus kaaluda võimalust galeriiga ühendada ühe omaniku kaht maja,» lausus ta. «Arendaja soovib praeguse ja tulevase hoone omavahel galeriiga ühendada logistilistel põhjustel.»

Nii otsustas linnavalitsus, et ei arvesta ettepanekut detailplaneeringu menetlemine peatada, sest pole põhjendust, miks katkestada arutelu ja eri huvide tasakaalu otsimine.

Remmelkoor märkis, et samas on linnavalitsus pannud arendajale lisakohustusi ning kõnealuse piirkonna arendamine on tervikteema, mida tuleb vaadelda koos.

Oma ametliku otsuse vormistab veel muinsuskaitseamet, kes on varem teatanud, et võttis galerii rajamise idee asjus negatiivse seisukoha. Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi ütles eile, et amet annab oma otsusest teada ilmselt järgmise nädala keskel.

Nagu ta on varem viidanud, jookseb muinsuskaitsevööndi piir mööda Uue tänava telgjoont ja seega jääks pool galeriid kaitsevööndisse.

Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor ütles muinsuskaitse teema kohta, et kõnealuse piirkonna arendamise asjus andis muinsuskaitseamet 2009. aastal kooskõlastuse ja seda ei pea enam teist korda andma. Remmelkoori sõnul jätkas arendaja eelmisel sügisel 2008. aastal algatatud detailplaneeringu koostamist.

«Muinsuskaitseameti praegu väljakäidud seisukohas pole viidatud vastuolule seadusega,» lausus peaarhitekt ning lisas, et kui riigiamet ei viita vastuolule õigusaktiga, arvab ta planeerimisseaduse järgi detailplaneeringu kooskõlastatuks.

Centrumi omanikel on plaan ehitada bussijaama juures olevale platsile ärikeskuse uus osa. Ühtlasi on kavas rajada üle Uue tänava klaasist galerii, mille kaudu saavad inimesed keskuse ühest osast teise jalutada.

Ilmarise tänav 1 ja Tallinna tänav 24 krundi vahele jääva Uue tänava lõigu detailplaneering oli avalikuks tutvumiseks väljas 7. oktoobrini ning kõigil huvilistel oli võimalik tolleks kuupäevaks idee kohta linnavalitsusele oma arvamus edastada.

Laekus 11 kirja arvamuste ja ettepanekutega, millest enamik oli galerii vastu, kuid samas arutleti piirkonna arengu ja väärtuste üle ka laiemalt. Ühtlasi esitati raele petitsioon, milles ostukeskustevahelise ülekäigu koridori rajamise vastu oli antud 149 allkirja. Mõni neist oli saatnud oma pöördumise ka eraldi. Lisaks tundis Statoili tankla omanikfirma Circle K muret, et tankla juurdepääs ei halveneks.

ARVAMUS

Ando Kiviberg

FOTO: Elmo Riig

ANDO KIVIBERG,
Viljandi linnapea

Viljandis ei ole näha ülemäära palju võimalusi, et sünniks investeeringuid ja uusi avalikke objekte. Kui leidub investoreid, kes on nõus Viljandisse kapitali paigutama ja uut väärtust looma, siis tuleb neid aidata nii palju, kui see on võimalik.

Silmas tuleb pidada, et avalikud ruumilahendused ja uued hooned sünnivad avaliku arhitektuurivõistluse kaudu. Linnavalitsus oma otsuses ka nõnda sedastas. Uut detailplaneeringut ei pidanud me vajalikuks, aga millised uus hoone ja galerii välja hakkavad nägema, selgub arhitektuurivõistluse lõppedes.

Galerii vajalikkuse asjus küsis linnavalitsus arendajalt selgitust ja selle ka sai. Siiski soovitas linnavalitsus arendajal kaaluda alternatiivina tunnelit.

Tagasi üles