Maavanem leidis Kõpu haldusaktides puudusi

Maavanem Erich Palm andis Kõpu vallale kuu aega haldusreformi puudutavatest aktidest vigade likvideerimiseks.

FOTO: Marko Saarm

Viljandi maavanem jõudis pärast järelevalve tegemist seisukohale, et Kõpu vallavolikogu rahvaküsitlust ja liitumissuunda puudutavates haldusaktides oli nii sisulisi kui vormilisi puudusi ja need olid põhjendamata. Volikogule anti 30 päeva aega, et viia aktid seadustega kooskõlla või tunnistada need kehtetuks ja anda välja uued.

Viljandi maavalitsus algatas vallavolikogu otsuste suhtes järelevalve pärast seda, kui tema poole olid pöördunud kõpulased, kes soovisid, et otsus, millega kinnitati liitumisteemalise rahvahääletuse tulemused, tühistataks. Samuti soovisid kodanikud, et vaadataks üle otsus, millega lõpetati ühinemisläbirääkimised Viljandi vallaga. Avalduses sedastatakse, et rahvaküsitlust korraldades ei järgitud valitsuse sellekohast määrust ning väidetavasti ilmnes ka rikkumisi. Seetõttu ei saa küsitluse tulemusi usaldusväärseks pidada.

Nüüdseks on ka maavanem Erich Palm jõudnud seisukohale, et küsitluse tulemused on ebausaldusväärsed.

Tagasi üles