Kodanikuühiskonna arengukava vajab raha

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2011—2014. Selle maksumus on üle 16 miljoni euro.

Regionaalminister valmistas valitsusele ette arengukava, mille eesmärk on tagada soodsad tingimused kodanikualgatuse toetuseks ja kodanikuühiskonna arenguks, teatas valitsuse pressiesindaja. Arengukava keskendub osapoolte partnerluse tugevdamisele ja eri valdkondade arendamiseks tehtava koostöö väärtustamisele.

Arengukava esitab viis prioriteetset tegevussuunda: kodanikuharidus, kodanikuühenduste tegutsemisvõimekus, kodanikuühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel, kaasamine ning heategevus ja filantroopia.

Kodanikuühiskonna arengukava taotleb kodanike ühiskondlikus elus osalemise kasvu, kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse suurenemist ning kolmanda ja avaliku sektori koostöö tihenemist.

Arengukava kogumaksumuseks on kavandatud üle 16 miljoni euro. 2011. aastaks plaanitud eelarve on ligi 3,5 miljonit eurot ja 2012. aastaks plaanitu üle 4,2 miljoni. Aastatele 2013-2014 on ette nähtud üle 8,5 miljonit euro.

Kodanikuühiskonna arengukava juhtimise ja elluviimise eest vastutab siseministeerium. Lisaks viivad seda ellu riigikantselei ja teised ministeeriumid.

Tagasi üles
Back