Viljandi valla kodanik vaidlustas Kõpu valitud liitumissuuna

Kaja Lind

FOTO: Elmo Riig

Viljandi valla kodanik on vaidlustanud Kõpu vallavolikogu otsused, millega kinnitati liitumisteemalise rahvaküsitluse tulemused ning lõpetati ühinemisläbirääkimised Viljandi vallaga.

Tellijale

Vaiete sisu on lühidalt kokkuvõetuna järgmine. Augustis Kõpu vallas korraldatud rahvaküsitlusel, milles kohalikel paluti valida, kas nad pooldavad ühinemist Suure-Jaani või Viljandi vallaga, ei järgitud valitsuse määrust, mis sätestab, kuidas tuleb enne haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmist elanike arvamust välja selgitada. Järelikult tuleb küsitlustulemusi kinnitav otsus tühistada. Seetõttu tuleb tühistada ka volikogu otsus lõpetada Viljandi vallaga ühinemiskõneluste pidamine, sest küsitluse põhjal jäi peale Suure-Jaani variant ning see asjaolu suunas volikogu liikmeid ehk rahvasaadikuid valiku tegemisel.

Kaja Lind

FOTO: Elmo Riig

Tagasi üles