Kodanike kõrgusel (eks)ametnik

FOTO: Kristi Markov

Põlised suurejaanilased vast mäletavad, kuidas noor aselinnapea Raimo Ronimois üheksakümnendate aastate algul sealse paisjärve rekonstrueerimisega tegeles. Osa viljandlastele seostub ta nimi omaaegse Hansapanga kohaliku kontori juhatamisega. Rattaspordisõbrad tunnevad teda kui üht Eesti pädevamat jalgrattavõistluste kohtunikku. Sel nädalal pälvis ta aga üleriigilist tähelepanu, kui võttis maanteeameti endise juhtivtöötajana kavandatavate reformide vastu teravalt sõna.

Tellijale

Hästi võttis, kui usaldada üldist arvamust. Algselt Sakalas ilmunud, kuid seejärel mõnda aega Postimehe veebis avaloona rippunud arvamusartiklit jagati sotsiaalmeedias üsna usinasti ning kommentaarid sellele olid kiitvad või väga kiitvad.

Riigiametniku eetikakoodeksist ei räägita meediaruumis iga päev, aga Ronimois oma mahukas loos seda tegi. Ta tuletas meelde, et koodeksis on kirjeldatud kodanikukesksuse printsiipi ja selgitatud, et riigiametnik peab langetama oma otsuseid lähtudes kodanike põhjendatud vajadustest või rahvalt mandaadi saanud poliitikute otsustest. «Kas maanteeametnike puhul eetikakoodeks ei kehti?» küsis Raimo Ronimois.

Tagasi üles