Pärsti vald valmistub koolimaja pärast kohtulahingut pidama

Raudna kooli majandusjuhataja Kersti Nõmme seisab ukselävel, kus ehitajatel töö pooleli jäi. Paraku tuleb ka remonditud osa ümber teha, sest kevadel tungis maja esimesele korrusele vesi.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Pärsti vallajuhtide palgatud juristid valmistavad ette dokumente, et kaevata hüvitise saamiseks kohtusse Heimtali mõisa remondiga poole peale jõudnud ehitusfirma. Samal ajal leiab firma, et hüvitist peab maksma hoopis vald.

«Ekspertiis on tehtud ja advokaadid valmistavad ette pabereid, et ehitaja vastu kohtusse pöörduda,» lausus Pärsti vallavanem Erich Palm. Mida ekspertiis täpselt näitab ja millist summat vald kohtu kaudu Heimtali mõisa endiselt ehitajalt, aktsiaseltsilt Remet välja nõuda kavatseb, Palm ei kommenteerinud.

«Tahame välja nõuda meile tekitatud kahju,» ütles vallavanem. Tema sõnul lähtutakse seejuures printsiibist, et kahjuhüvitise eest peab olema võimalik taastada kahju tekitamisele eelnenud olukord. «See hõlmab ebakvaliteetsest tööst tulenevaid nõudeid ja muid lepingu täitmata jätmisega kaasnevaid kahjusid,» lisas Erich Palm.

Kui vallajuhid on veendunud, et Remet on neile võlgu, siis ehitusfirma on täpselt vastupidisel seisukohal.

Küsimusele, kas Pärsti valla nõudel on alust, vastas Remeti müügidirektor Andres Neemre: «Minu hinnangul ei ole ja olen seisukohal, et Pärsti vald on meile võlgu.»

Raha saamiseks on ehitusfirma esitanud oktoobri lõpul vallale nõude. «Mõistlikku vastust pole me tänaseni saanud,» lausus Neemre. «Sakala» andmetel on Pärsti vald esitanud nõude ka Remetile.

Neemre pole nõus juba tehtud tööde ekspertiisiga, mille vald tellis. «Silma on torganud, et selles on ebatäpsusi ja vigu,» sõnas ta.

2008. aasta lõpul sõlmitud lepingu kohaselt pidi aktsiaselts Remet Heimtali mõisa peahoone 1,17 miljoni euro eest korda seadma mullu suveks. Tegelikult jõudis Remet töödega poole peale, enne kui konfliktid tekkisid ja vald ehitusfirma objektilt sisuliselt ära ajas.

Vallavanem Erich Palm pole nõus avaldama, kui palju jõudis Remet ekspertiisi hinnangul tööde kogumahust ära teha. Küll on teada, et vald on firmale maksnud veidi üle 594 000 euro ning õpilaste käsutuses on kolmandik hoonest.

Sügisel korraldas vald uue ehitaja leidmiseks konkursi ning sellel osales kaks ehitusfirmat. Odavaima pakkumise tegi Nordecon, kes lubab muinsuskaitsealuse hoone remondi lõpetada 950 976 euro eest.

See muudaks ehitamise vallale 377 000 euro võrra kallimaks.

Tagasi üles