Riigieksamite valiku tähtaeg läheneb

Eksamitestid

FOTO: Wikipedia.org

Gümnaasiumiõpilased peavad neljapäevaks, 20. jaanuariks teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles nad soovivad tänavu riigieksameid teha.


Samaks ajaks peavad oma valiku tegema kutseõppeasutuste õpilased, kes soovivad riigieksameid sooritada, ning varem gümnaasiumi lõpetanud inimesed. Varemlõpetanud saavad riigieksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel või täites avalduse, mille vormi leiab eksamikeskuse kodulehelt www.ekk.edu.ee.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele riigieksam (kirjand), vene või muu õppekeelega koolides eesti keele kui teise keele eksam. Ülejäänud riigieksamid saab õpilane valida kooli õppekavas olevate järgmiste õppeainete hulgast: vene keel (vene õppekeelega koolis/klassis), inglise keel, saksa keel, prantsuse keel, vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, matemaatika, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane samal aastal muuta ei saa, st eksameid ei saa lisada, vahetada ega valitud eksamist loobuda. Kool saab lõputunnistuse väljastada XII klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastmehinded vähemalt rahuldavad ja kes on kõik valitud lõpueksamid (nii kooli- kui riigieksamid) sooritanud positiivselt.

Sellel aastal riigieksamite korralduses, eksamite vormis ja hindamise alustes suuri muudatusi möödunud aastaga võrreldes ei tule.

2011. aasta riigieksamid algavad 18. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 13. juunil füüsika riigieksamiga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Tagasi üles
Back