Haabjalaager
Haabjalaager Foto: Kaader videost

1996. aastal korraldasid Soomaa rahvuspargi toonane juht Tõnu Kütt ja turismiettevõtja Aivar Ruukel esimese haabjalaagri.

Nagu Ruukel on kunagi Sakalale rääkinud, oli tema poisipõlves jõekaldail näha kõdunema jäänud haabjaid, aga keegi neid enam ei meisterdanud, sest kummi- või plastpaadid olid asemele tulnud. Meistrid, kes haabjalaotamise kunsti tundsid, olid vanad, aga õnneks veel alles. Nii saigi Ruukli kodutalus Saarisoos teoks esimene laager, kus noorematale meestele jagasid õpetust Jaan Rahumaa ja Jüri Lükk.

Üks neist, kes tol korral haavatüvest paadi meisterdas, oli metsamees Ain Jürisoo. Teda ja Tõnu Kütti intervjueerib videoloos Aime Jõgi. Kaamerat hoidis Tõnis Möldre.