Suitsumees tegi soolaputkas istuvate kaaslaste öö põnevaks

Sel ajal kui päästjad pärast põlengut arestimaja kambreid tuulutasid, ootas kümme tekkidesse mässitud kinnipeetavat politseimaja suletud sisehoovis. Umbes tunni järel taastus arestimaja töö tavapärases rütmis.

FOTO: Kenno Soo

Ööl vastu laupäeva põhjustas Viljandi arestimajas ühe kinnipeetava süüdatud tekk tulekahjuhäire, millesarnast Lõuna-Eesti arestikambrites politseinikud varasemast ei mäleta. Miks mees teki põlema pani, pole aga selge.

Järgmisel päeval kirjutas Tartusse üleviidud kinnipeetav Viljandi arestimaja juhatajale vabanduskirja, aga oma teo motiive ta selles ei selgitanud.

«Niisugune juhtum on erandlik ning minu teada pole sellist asja Lõuna prefektuuris varem ette tulnud,» ütles Lõuna prefektuuri arestimajade juht Aleksandr Naidis.

Teki süütas varguste pärast eeluurimise all olev mees isiklike tikkudega, mis olid kambris täiesti seaduslikult. Nimelt on nii vanglates kui arestikambrites lubatud suitsetada ja seetõttu on näiteks Viljandi politseijaoskonnas eraldi suitsetajate ja mittesuitsetajate kambrid.

Aleksandr Naidise sõnul on kõik arestikambris keelatud asjad siseministri kehtestatud määruses täpselt üles loetud, kusjuures tikkude kohta on eraldi lubav märge. Samas näiteks tulemasina peavad politseinikud enne kambrisse saatmist inimeselt ära võtma.

Tulekahju avastamise järel toimiti Naidise sõnul täpselt nii, nagu peab. Kord näeb ette, et arestimajas valves olev politseinik teeb iga tunni järel kontrollkäigu, mille kestel ta vaatleb iga kambrit. Laupäeval kell 3.39 kontrollis valvur kambrid üle ning kell 3.41 hakkas ühe raudukse tagant paksu suitsu tulema. Kell 3.48 startisid juba päästjad politseijaoskonna poole.

Kohe evakueeriti kõik kümme arestimajas olevat inimest. Nad viidi politseimaja sisehoovi. See on turvaliselt aiaga piiratud ning lisaks asusid ala turvama tööl olevad politseiametnikud. Õue viidud inimestele anti ümber soojad tekid ning umbes tund aega hiljem, kui päästjad olid ruumid ventileerinud, suunati kõik kambritesse tagasi. Siis taastus ka Viljandi arestimaja tavapärane töö.

Tulekahju põhjustaja viidi korraks haiglasse tervisekontrolli, kuid toodi üsna pea sealt tagasi, sest viga tal midagi polnud. Üsna ruttu sõidutati ta Tartusse, kus Aleksandr Naidis võttis ta isikliku vaatluse alla.

«Temaga on kõik korras. Oma teost on ta aru saanud,» kinnitas Naidis. Samas pole selge, miks mees teki süütas. Kindel on, et süütamise ajal oli ta kaine, sest see polnud tal esimene päev politseimaja pisikeses kambris veeta.

Viljandi arestimaja klientuuri saab jagada viieks. Seal on kaks kambrit kainestamisele toodud inimestele, kuid seal viibivad ka 48 tunniks kinnipeetud ja kohtu loaga vahi alla võetud isikuid. Aeg-ajalt on arestimajas süüdimõistetud, kellega politseil on vaja menetlustoiminguid läbi viia, ning seal kannavad karistust need, kellele kohus on arestipäevi määranud.

Tagasi üles