iDeal kampaania

Viljandi linnajuhid on sunnitud paremate teede nimel riskima saja tuhande euroga

Pärnu maantee sissesõidu uuendamiseks on linn projekti tellinud. Kas 90 990 eurot maksvate jooniste järgi aga teed ehitama hakatakse, pole veel teada.

FOTO: Elmo Riig

Viljandi linn on riigilt toetuse saamiseks sunnitud kulutama üle 220 000 euro ehituste projekteerimisele, teadmata seejuures, kas plaanide elluviimiseks vajalikud summad üldse laekuvad.

«Oleme sunnitud jooksma enne, kui teame, mis suunas tuleb joosta,» nentis abilinnapea Kalvi Märtin. «Ja me ei saa praegu tõepoolest kinnitada, et projektide tellimine ei ole raharaiskamine.» 

Kõige suurem risk on seotud sel nädalal äraotsustatud Pärnu maantee ümbruse teede ja tänavate projekteerimisega, millele kulub 90 990 eurot. Projektid tuleb teha selleks, et küsida raha piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Selleks tarbeks on riik lubanud Viljandimaale 11,3 miljonit eurot ning samal ajal on koostatud pingerida, kus soovitud toetuste kogusumma on üle 17,5 miljoni euro. Tänavu jagatakse soovijatele 5,6 miljonit eurot.

Eelprojekt on kulukas, aga ilma raha ei saa

Nii peavad just pingerea tagumisse otsa jäänud plaanide autorid nuputama, kas on mõistlik teha kulutusi ja taotleda toetusraha, kui võimalus seda saada on väike. 4. juuliks peavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ekspertkomisjoni laual olema eelprojektid kõigilt nendelt taotlejatelt, kes soovivad toetuse kätte saada sel aastal. Eelprojektide tegemine nõuab aga raha.

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse nõuniku Natalja Zinovjeva selgitust mööda on riik proovinud viia taotluse esitamiseks vajalikud eeltööd miinimumini, aga kulutusi tegemata pole toetust võimalik küsida. «Selleks, et mõista, mida projektiga kavandatakse, ning taotlust õiglaselt hinnata, on vajalik eelprojekt,» selgitas ta.

Viljandil on maavalitsuses koostatud ja riigihalduse ministri kinnitatud tabelis neli suurt tee-ehitustööd, kuid pole sugugi kindel, et ühekski neist tänavu toetusraha saadakse.

Parim võimalus võiks olla kesklinna ümberkujundamisega seotud projektil, kuid see ei jõua paberile kindlasti tänavu 4. juuliks, mis on rahataotluste esitamise viimane päev. Nimelt tuleb Vabaduse platsi ja selle ümbruse uuendamiseks korraldada arhitektuurivõistlus, kuhu ideekavandeid oodatakse 12. aprilliks.

Et keskväljak saaks paberil uue ilme, on linnavalitsus andnud arhitektuuriametile 80 000 eurot. Lisaks on tellitud osaühingult Tinter-Projekt Kaalu, Turu, Lossi ja Tartu tänava projekteerimine. Need tööd lähevad maksma ligi 47 000 eurot.

Kesklinna töö lahutati juppideks

Abilinnapea Kalvi Märtini seletuse kohaselt lahutati kesklinna uuendamise projekt kolmeks ning esimese hooga minnakse raha küsima juba varem nimetatud nelja tänava remontimiseks. «Aga me ei tea, kas selline lahutamine on lubatud,» tunnistas ta.

Märtini kinnitusel on majandusameti juht seda EAS-ist korduvalt küsinud, aga selget vastust pole saanud. Täna läheb seda EAS-i käest küsima linnapea.

Kui kesklinna tänavatele raha saamine võib tänavu ebaõnnestuda, siis selle töö asukoht pingereas annab hea võimaluse aasta oodata ja minna uuesti küsima. Hoopis suurem risk on aga seotud Pärnu maantee ja selle ümbruse tänavate korrastamise plaaniga.

Sellest hoolimata tellis linn käesoleval nädalal Tinter-Projektilt 90 990 euro eest Pärnu maantee, Tähe, Planeedi ja Pargi tänava ning lühikese Metsküla tee jupi projekteerimise. Sellega tahetakse 4. juuliks olla nii kaugel, et minna rahastust küsima. Paraku on see plaan konkurentsivõime tugevdamise pingereas sellisel positsioonil, et soovitud mahus toetust saada on keeruline.

Märtin tunnistas, et linnavalitsusel suurt valikut ei ole. Dokumendid tuleb juuni lõpuks korda saada ja siis lihtsalt parimat loota.

Kui ekspertkomisjonilt peaks tulema otsus, et Pärnu maantee plaanile raha ei anta või antakse küsitust tunduvalt vähem, jääb see lähiaastatel ellu viimata. Paraku on aga projektidel oma säilivusaeg ning kümne aasta pärast tuleb juba uus tellida.

Kahele pingerea lõppu jäänud tee-ehitusplaanile linn tänavu raha küsima ei lähe. Need on Männimäele kergliiklusteede rajamise ning Tallinna tänava sissesõidu uuendamise kava.

Tagasi üles