Viljandis maamaks ei muutu

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Viljandi linnavolikogu kehtestas 2011. aastal maamaksu määraks 2 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. See on sama suur kui tänavu.


Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatava haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 1,8 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi pensioni saaja on vabastatud maamaksust endiselt kuni 300 krooni (20 €) suuruses summas. Ka represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud on maamaksust vabastatud täies ulatuses.

Maksuvabastuse puhul võetakse aluseks 2010. aasta maamaksust vabastatute nimekiri. Isikud, kellel on õigus saada maksuvabastust, kuid kes ei ole seni esitanud avaldust, võivad seda teha 7. jaanuarini.

Avaldus tuleb saata postiga aadressil Linnu tänav 2, 71020 Viljandi, tuua raekotta või linnavalitsuse majja Laidoneri plats 5.
 

Tagasi üles