​Rahandusministri määruse kohaselt arvatakse tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmise hinnaks 256 eurot kuus iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.

Kommentaarid
Copy