Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna rõhutas töölepingu seaduse alusel antavate puhkepäevade teemat kommenteerides, et 28 päeva pikkune iga-aastane puhkus on seaduses sätestatud miinimum, mis ei tähenda seda, et tööandja ja töötaja ei võiks kokku leppida suuremas arvus vabades päevades.

Tellijale