Sotsiaalamet ootab koolitoidu toetuse taotlusi

FOTO: Raigo Pajula.

Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 10. detsembriks avaldusi, mille järgi maksta järgmise aasta esimesel poolel koolitoidu toetust.


Toetust saavad taotleda lapsevanemad, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi ja kelle lapsed õpivad linna üldhariduskoolide X—XII klassis.

Toetust sooviva pere netosissetulek ei tohi olla ühe pereliikme kohta üle 2175 krooni kuus.

Avalduse blanketid on Viljandi koduleheküljel ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri plats 5-a ja Linnu tänav 2.

Avaldusele tuleb lisada tõendid kõigi leibkonna liikmete toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu netosissetuleku kohta ning andmed pensioni, hooldaja- või lastetoetuste ja muude laste ülalpidamise toetuste kohta.
 

Tagasi üles