Eesti metsa- ja puidutööstuse liit peab Narva elektrijaamades piirkonna madalakvaliteedilise küttepuidu ja raiejäätmete kasutamist positiivseks suunaks, mis aitab erametsaomanikel majandada metsakinnistuid, kus palgipuud on vähe.

Facebook
Comments