FOTO: Hans Väre

Seakatku leviku tõkestamiseks metssigade populatsioonis hakkab veterinaar- ja toiduamet (VTA) jaanuarist maksma jahimeestele kompensatsiooni emiste küttimise eest. Kuni 100 eurot kütitud looma kohta makstakse jahimeestele organmaterjali alusel nii, nagu näeb ette VTA ja kohalike jahiseltside vahel sõlmitud leping.

«Et metsas leviv katk on koduseafarmidele endiselt suureks ohuks, peame rakendama meetmeid taudi leviku peatamiseks metssigade populatsioonis. Selleks on ennekõike vaja vähendada metssigade arvukust,» ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. «Üks tõhusamaid meetodeid populatsiooni vähendamiseks on suguküpsete emiste küttimine.»

Euroopa Komisjon on seakatku leviku tõkestamiseks otsustanud kompenseerida emiste küttimist Baltimaades ja Poolas, kus katk levib. Alanud aastal hakatakse maksma ühe suguküpse emise küttimise eest kompensatsiooni kuni 100 eurot.

Kompensatsiooni saamiseks peab jahiselts sõlmima lepingu. VTA sõlmib lepingu kõigi selleks soovi avaldanud jahiseltsidega. Kompensatsiooni makstakse lepingupartneriteks olevatele jahindusorganisatsioonidele kord kuus lepingutingimuste järgi. Jahimeestele maksab kompensatsiooni välja kohalik jahiorganisatsioon.

Kompensatsiooni maksmise aluseks on maakondlikule veterinaarkeskusele esitatud isikut tõendav dokument, kütitud emise andmetega jahiluba ning kütitud emise organmaterjal, mis on nõuetekohaselt pakendatuna veterinaarkeskusesse toimetatud.