Kohalikel ettevõtjatel on vähe valikut

Töötukassa nõunik Mati Ruul rääkis Viljandimaa ettevõtjatele ja omavalitsusjuhtidele sellest, kuidas tööpuudust vähendada.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Töötukassa korraldas Viljandimaa ettevõtjatele seminari, millel selgus, et siinsel tööandjal on sobivat inimest ametisse leida raskem kui mitmes teises maakonnas.

Kui töötute osa tööealise elanikkonna seas on Eestis keskmiselt 10,4 protsenti, siis Viljandimaa näitaja on sellest tunduvalt väiksem, ületades vaid Tartu- ja Jõgevamaa oma. Väike protsent võib tunduda ju positiivne, kuid Eesti töötukassa nõuniku Mati Ruuli sõnul tähendab see meie ettevõtjatele kui potentsiaalsetele tööandjatele väiksemat uute töötajate valikut.

«Mida vähem on meil töötuid, seda väiksem on töötukassa ressurss teile kui tööandjaile töötajaid pakkuda,» kõneles Ruul seminaril, kuhu ettevõtjate kõrval olid kogunenud koolitajad ja omavalitsusjuhid.

Pärsti vallavanem Erich Palm leidis, et töötuse vähenemine peaks kajastuma tulumaksu suuremas laekumises omavalitsustele. «Kuidas need arvud kuidagi kokku ei lähe?» tahtis Palm Ruulilt teada.

Töötukassa andmetes pole siiski põhjust kahelda. Ametlikult oli Viljandimaal eelmise nädala lõpuks 2072 registreeritud töötut, kes moodustasid 8,7 protsenti maakonna tööealisest elanikkonnast. Ruuli ütlemist mööda on põhjus, miks tulumaksu laekumine pole muutunud, pigem see, et palgad on vähenenud ja kõik tööta inimesed ei ole end töötuna registreerinud.

«Kui inimene läheb meil arvelt ära, ei ole ta kohustatud teatama, kuhu ta läheb ja mida ta teeb,» lausus Ruul. Tulumaksu vähese laekumise taga võivad tema arvates olla ka heitunud, kes on tööta ning tööotsimisest loobunud.

Ametnike sõnul võiksid kohalikud ettevõtted töötukassaga tihedamat koostööd teha. Mati Ruuli hinnangul peaksid ettevõtjad rohkem teada andma, milliste oskuste ja ametialase taustaga inimesi nad vajaksid.

«Meil oleks vaja teada seda, milliste oskustega inimest teil enim vaja oleks, mitte seda, millist positsiooni te soovite täita,» ütles ta ettevõjatele.

Töötukassa Viljandi osakonna juhataja Merit Laane jutu järgi ei saa tööandjad lootma jääda, et korraga tekib maakonnas suur hulk sobivate oskustega töösoovijaid. Selle asemel tuleks ettevõtjatel leida ligilähedaste oskustega töötu ja ta enda tarbeks välja koolitada.

«Võtke endale töötajaid, vaadake nende tausta ja koolitage neid, et nad teile paremini sobiksid,» rõhutas ka Ruul.

Kui seni on töötukassa keskendunud töötute oskuste täiendamisele nende enda soovide kohaselt, siis seminaril osalenute kinnitusel peaks pigem mõtlema sellele, milliste oskustega inimesi vajavad tööandjad. Töötukassa ja kohalviibinud ettevõtjate sõnul on just see uute töötajate leidmise ja tööpuuduse kahandamise võti.

Tagasi üles