Seda ja teist. «Times’i» kirjasaatja on ühte suuremat Prantsuse õhulaewastiku peatuskohta waatamas käinud. Kümned ja sadanded lennumasinad seisnud seal kui merekajakate parwed koos. Sealsamas seisnud walmispakitud aparadid, mida sõjaliinidele – Mesopotamiasse, Kaukasusesse ja Dardanellidesse saadetakse. Nende aeroplanide seast paistnud kui hiiglane härjapõlwlaste seast määratu lennuk silma, mida kindlustatud kohtade pommitamiseks määratud.

Tellijale