Teeomaniku vastutus ja sagedased vastuväited

Jaanika Reilik

FOTO: Erakogu

TEEOMANIKU VASTUTUS oli üle kümne aasta reguleeritud teeseadusega. Selle paragrahvi 37 lõige 6 sätestas üheselt, et tee omanik on kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning seaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju. Sellele vastutuse sättele oli võimalik tugineda inimestel, kel on tekkinud tee kasutamise tõttu varaline kahju.

Tellijale

On niisuguseid teeomanikke, kes on nõus hüvitama kahju kohtuväliselt, kuid on ka selliseid, kellega vaidlused ei lõpe enamasti enne kohtuotsust. See on valdkond, mis on kohtus põhjalikult läbi vaieldud. Seda hämmastavam on nende vaidluste suur hulk. Eriti juhul, kui kahju suurus on igati tõendatud ja politsei on kahju tekkimise seadusele tuginedes fikseerinud.

1. JUULIST JÕUSTUS ehitusseadustik, millega muutus lisaks ehitusseadusele ja planeerimisseadusele kehtetuks ka teeseadus. Teeseaduse sätted koondati ehitusseaduse 11. peatükki.

Tagasi üles