Tuntud vee-ettevõtte suhtlemine klientidega jätab soovida

Selline nägi välja Ramsi aleviku Keskuse tee kortermaja kraanist võetud vesi kuu aega tagasi. Kohalik vee-ettevõte kinnitas, et näidud vastasid nõuetele.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Mida teeksite, kui kraanist tuleks sellist vett, nagu on pildil näha, aga vee-ettevõte piirdub põgusa teatega, et tema teada on näidud korras?

Tellijale

Ramsi elanike sõnul said hädad alguse kaks aastat tagasi, kui ehitati ümber kohalik pumbajaam. Pärast seda halvenesid vee kvaliteet ja selle kättesaamine. Torud turtsuvad, vett ei voola kraanist korralikult, tihti on lühiajalisi veekatkestusi, millest ette ei hoiatata, ning juuksed ja pesu võivad pestes mustemaks minna. Nii kirjeldas viimase aasta olukorda Ramsi alevikus Keskuse teel asuvas kortermajas elav Kadri Soa.

Samasuguseid tähelepanekuid on lisaks selle kortermaja elanikele teinud mitu Ramsi elanikku. Käesoleva kuu algul esitasid neli majapidamist rohkem kui 40 allkirjaga ühispöördumise vee- ja kanalisatsioonisüsteeme hooldavale osaühingule Ramsi VK. Ramsil mitut kortermaja haldava osaühingu R&A Varad esindaja Reigo Rannu kinnitas, et lisaks olemasolevatele allkirjadele on talle teada veel suur hulk elanikke, kes ei ole saanud ammendavat vastust sellele, mis toimub, miks toimub ja millal veejamad lõpevad.

Tagasi üles