Nõrk muudatuste juhtimine, identiteedikriis ja infosulg

Rahulolu-uuringu tulemuste põhjal eksperthinnangu koostanud osaühingu Meistrite Kool koolitaja Marika Ivandi arvates võib konflikti põhjusi otsida ka haridusreformist, mis kolm-neli aastat tagasi Viljandis läbi viidi. Tema sõnul on haridusministeeriumis märgatud, et need üle Eesti tegutsevad põhikoolid, mis on kaotanud viimaste aastate jooksul gümnaasiumiosa, on ilmselges identiteedikriisis.

«Kes me oleme ja mis on meie tegevuse eesmärk?» nimetas Ivandi peamisi küsimusi, millega kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu tegelevad. «Mina ei ole Viljandis töötav inimene, aga ka mina tean, et Jakobsoni koolis olid väga tugevad traditsioonid ja õppesuunad. Võib-olla on just gümnaasiumi kadumine üks põhilisi probleemi põhjuseid.»

Et Jakobsoni kooliga liideti gümnaasiumi kadumise järel Valuoja kool, olid selles koolis muudatused suuremad kui teistes linnakoolides.

Tagasi üles