Kes ja millal katkestas töö?

14. aprilli Sakalas ilmunud arvamusloos väitsid Jakobsoni kooli hoolekogu liikmed Alar Karu ja Mihkel Servinski muu hulgas, et Eero Järvekülg katkestas sisulise töö hoolekoguga «juba ammu enne eelmise aasta novembrit». Loos omistatakse Järveküljele tsitaat: «Hoolekogu võib teha redaktsioonilisi märkusi, kui tahab. Sisuliste ettepanekute tegemiseks võimalusi ei ole!»

Eero Järvekülg peab seda fabritseeritud faktiks. Oma seisukoha kinnituseks saatis ta ajakirjanikule edasi tänavu 13. jaanuaril hoolekogu liikmetele läkitatud e-kirja, mille pealkiri on «Arengukava täiendamisest».

«Aitäh eelmise koosoleku konstruktiivse osa eest. Eriti härra Karule, tema mõtetega oli ühisosa ja edasimineku võimaluste leidmine täiesti võimalik. Mina ja ilmselt ka ülejäänud töörühm sai eelkõige endale selgeks (selgemaks), et arengukavas mitte ainult ei või, vaid ka peab olema kooli hetkesituatsiooni sisulist külge kirjeldav ja lihtsamalt loetav osa. Sellest lähtuvalt lisanduks lähtesituatsiooni kirjeldusse esimese alapeatükina praeguse lisafaili materjal (võimalikeks muudatusteks, algvariandina),» seisab kirjas.

Tagasi üles