Viljandi korruselamutest leiab ikka veel ärisid

Viljandis leidub seniajani ettevõtteid, kes tegutsevad nõukogudeaegsetes korterelamutes.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Aastakümnete eest oli Viljandis üsna tavaline, et nõukogudeaegsetes korterelamutes tegutsesid ka ettevõtted. Nüüd on seda küll märksa vähemaks jäänud, aga päris ära pole niisugused ärid kadunud.

Tellijale

Nagu ütles linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist Ljudmila Nugis, on Viljandis Tallinna ja mitme teise Eesti linnaga võrreldes aastate jooksul olnud siiski vähe keldripoode ja need on enamikus ka tegevuse lõpetanud.

«Põhjus, miks neid korrusmajades massiliselt ei avatud, võib olla selles, et elamu valdajal tuli selleks muuta rendile antavate ruumide kasutusotstarvet, nagu nõuab ehitusseadus. Selleks aga oli vajalik kõigi elanike nõusolek. Võib oletada, et paljud ei soovinud maja üldkasutatavatesse ruumidesse kauplust,» rääkis ta.

Tagasi üles