Tänawune  wastlalaat oli suur. Kaubeldi elawalt nimelt hobustega. Keskmistest tööhobustest maksti 120–200 rbl., parematest nõuti kuni 400 rbl. Hobuste ostjad olid kaugemalt isegi Tartu- ja Pärnumaalt, kes enamaste keskmise headusega tööhobuseid ostsid. – Õige rohkeste oli laadal puutöösid. Walmis, rautamata regedest maksti 4–5 rbl., rautamata saanidest 5–8 rbl., wankri ratastest, terwe jooks 5–7 rbl., kappidest kuni 20 rbl. jne. Palju oli Awinurme mehi puunõudega, mis lõunapaiku juba läbimüüdud olid.

Tellijale Tellijale