Veebruarini saab taotleda õppestipendiumi

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks. Seda stipendiumi võivad taotleda eestkoste- või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored ning noored emad.

Stipendiumifondi suurus on tänavu 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks,

noore ema stipendium lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumi võivad taotleda kõik kuni 26-aastased eestkoste või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored, kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Samuti võivad stipendiumi taotleda noored emad, kes on eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks leiab siit.

Tagasi üles