Pärsti vald lõpetas ehitajaga koostöö

Ehitusfirma Remet Heimtali mõisa remonti ei jätka.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Pärsti valla volikogu otsustas kolmapäeval lõpetada lepingu Heimtali mõisa peahoone rekonstrueerinud aktsiaseltsiga Remet.

Vallavalitsuse teatel on Remet lepingu täitmise tähtaega korduvalt pikendatud ning juulis tegi ettevõte avalduse, et soovib lepingu ennetähtaegselt poolte kokkuleppel lõpetada ning lahkuda objektilt jättes tööd pooleli.

Remet on pakkunud, et edasist ehitustööd jätkatakse ehitusfirma esitatud tingimustel ja tehniliste lahendustega. Volikogu arutas seda ettepanekut, aga leidis, et ei ole võimalik kuulutada riigihange välja ühtedel tingimustel ning sõlmida hilisem leping hoopis uutel või moonutatud tingimustel. Selline tegevus ei oleks vallajuhtide meelest kooskõlas riigihanke korraldamise eesmärgiga ja rikuks teiste pakkujate õigusi.

Remet on esitanud Pärsti vallale lepingu ennetähtaegse lõpetamisega vallale tekitatud esialgse kahjuarvestuse. Järgneva tegevusena hindabki Pärsti vald tekitatud kahjusid ja aktsiaseltsi Remet esitatud kalkulatsiooni.

Vallavanem Erich Palm peab juhtumit äärmiselt kahetsusväärseks, sest valla eesmärk oli saada mõisas asuv Raudna õppehoone algavaks kooliaastaks valmis.
 

Tagasi üles
Back