Õiguskantsler sekkus krossiraja vaidlusesse

Vana-Virite talu maadel on krossi sõidetud üle aasta. Kuigi mitu ümbruskonna elanikku peab seda müra tõttu lubamatuks, ei ole ükski institutsioon suutnud seda peatada ega ka objekti seadustamist algatada.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Õiguskantsler Indrek Teder asub kohalike elanike palvel analüüsima, kas Karksi vald on tegutsenud oma ülesannete kõrgusel, lubades Vana-Virite maaüksuse omanikul Mäeküla ja Sudiste küla piirile motokrossiraja ehitada.

Vald peab esmaspäevaks vastama tervele hulgale õiguskantsleri juriidilist laadi küsimustele. Muu hulgas nõuab Teder oma järelepärimises selgust näiteks selles, kas kõnealusesse kohta krossiraja ehitamise detailplaneeringu menetlusse kaasati ümbruskonnas elavad isikud ja kui seda ei tehtud, siis miks.

Konflikt kestab

Konflikt Vana-Virite talu maadel laiuva krossiraja ümber on keenud juba enam kui aasta. Nii nagu vastasseisu alguspäevil, kurdavad ka praegu mõned ümbruskonna elanikud, et rajatiselt kostev mootorimüra rikub nende kodurahu.

Lisaks viitavad kriitikud järjekindlalt sellele, et 2013. aasta suvel alanud ehitustegevus on suuremas osas käinud ebaseaduslikult, sest sellele ei eelnenud nõuetekohast planeerimist. Samuti pole naabrid saanud toimuva kohta sõna sekka öelda.

Müraga rahulolematud elanikud on korduvalt pöördunud Karksi vallavalitsuse ja -volikogu poole sooviga müra põhjustamine seaduse jõuga lõpetada ning rada likvideerida.

Hiliskevadel sekkus järelevalvemenetluse korras protsessi Viljandi maavanem Lembit Kruuse. Ehkki omanik väidab, et see pole krossirada, vaid eramaal asuv tee, on see maavanema veendumusel sisuliselt siiski motokrossirada. Ta rõhutas, et vald peaks omal algatusel detailplaneeringu menetlust jätkama ning asjast huvitatud isikud kaasama. Seni pole vald seda siiski teinud, sest volikogu keeldus septembris sellekohast eelnõu arutusele võtmast.

Nendib ja küsib

Ka õiguskantsler märgib oma järelepärimise sissejuhatuses, et tema andmetel on nimetatud kinnistutel arendustegevus käinud ilma projekteerimistingimuste, ehitusprojekti, ehitusloa ja kasutusloata, kuid sellest hoolimata kasutab kinnistuid omava osaühingu V Kolonn juht ja talu peremees Aivar Moks rada krossisõitmiseks. Ühtlasi kutsub ta sageli sinna teisi sama ala harrastajaid.

Muu hulgas viitab Teder asjaolule, et krossiraja juures pole hinnatud selle mõju keskkonnale, ehkki keskkonnaamet nentis tänavu veebruaris, et seda tuleks teha, sest ala asub suuremas osas rohelise võrgustiku koridoris ja selle tugialal ning lähim Natura 2000 võrgustiku ala paikneb kinnistu piirist vaid 273 meetri kaugusel.

Karksi vallavanem Taimo Tugi avaldas heameelt selle üle, et õiguskantsler on otsustanud pikalt vindunud teemale juriidilise hinnangu anda. Vallajuht avaldas lootust, et sellest on kasu teema edasisel käsitlemisel, sest seni on omavalitsus tundnud end konflikti lahendamisel mitmest juriidilisest detailist kammitsetuna.

ARVAMUS

INDREK TEDER,
õigus­kantsler

Arvestades seda, et motokrossiraja ehitamine ja kasutamine on põhjustanud arvukalt kaebusi, on selle läheduses elavate inimeste kaasamine otsuste tegemisse vajalik ja mõistlik. Ainult nii saab välja selgitada puudutatud isikute arvamuse, kaaluda alternatiive, võimalikke riiveid ja neid leevendavaid meetmeid ning selle tulemusena langetada mõlema osapoole seisukohti arvesse võtvaid otsuseid.

Nii mürast häiritud elanikel kui motokrossirada kasutada soovivatel isikutel on ootus, et Karksi vald tegutseks hea halduse tavast lähtudes.

Tagasi üles